< >

HBO Tedavisi

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

HBO uygulaması, tek veya çok kişiyi içine alan kabinlerde, direkt solunarak, endotrakeal tüp, maske veya sıkı bir başlık yardımı ile yapılabilir. Bir HBO seansı, olguya göre değişmekle birlikte, genellikle 1,5-2,5 saat sürer. Hastaların büyük bir bölümü günde bir seans tedavi görürler. Ancak bazı acil durumlarda günlük seans sayısı dörde ya da seans süresi 5 saate kadar çıkabilmektedir. Toplam seans sayısı hastalığa gore değişmektedir. 

Debridman ve antibioterapiye yanıt vermeyen problemli yaralarda tedavi protokolü, ortalama 140 dakika süren 20-40 seans olarak düzenlenir. Tedavi sırasında yoğun bakım monitorizasyon ihtiyacı olan hastalar genel prensip olarak çoklu kabinlerde tedaviye alınır. Tek kişilik HBO kabinleri, minimal personel gerektirmesi, taşınabilir oluşu ve kısmen düşük maliyeti nedeniyle tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoklu kabinler ise daha çok yara tedavi merkezlerinde kullanılmaktadır. 

Hiperbarik oksijen tedavisi, bir "yardımcı tedavi"dir ve diğer tedavi Formları ile birlikte uygulanır. HBO Tedavisi "hastalığı tek başına iyileştiren" bir tedavi olmayıp, multidisipliner yaklaşımla, uygulanan tıbbi ve cerrahi tedavilerin bir parçasıdır.

Copyright © Codework Digital Agency 2016