< >

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ


Göztepe Aymed Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yarabakım Merkezi Ticaret Ltd. Şti.  (“Göztepe Aymed”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. 


 1. İşlediğimiz  Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?


Kişisel bilgileriniz Göztepe Aymed Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yarabakım Merkezi Ticaret Ltd. Şti.  tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen; 


(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,


ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 


 1. Ziyaretçilerimiz


Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları)


 1. ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

 2. fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.


 1. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz


Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz), ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileriiletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz); 


 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

 2. bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

 3. talep/şikayetlerin takibi, 

 4. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 5. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

 6. internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.
 1. Hastalarımız


Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileriiletişim bilgilerifiziksel mekan güvenliği bilgilerisağlık bilgileri (ör.detaylı muayene, teşhis ve test sonuçları)hukuki işlem bilgileri,

    

 1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

 2. teşhis ve tedavi işlemlerinin yürütülmesi,

 3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

 4. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

 5. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

 6. fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

 7. hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, 

 8. saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 9. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.


 1. Tedarikçi Çalışanımız


Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileriiletişim bilgilerifiziksel mekan güvenliği bilgileri, 


 1. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 2. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

 3. fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

 4. tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

 5. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 6. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

 7. iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 


 1. Tedarikçi Yetkilimiz


Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileriiletişim bilgilerifiziksel mekan güvenliği bilgilerimüşteri işlemi bilgilerifinans bilgileripazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;


 1. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

 2. mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 

 3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

 4. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

 5. yatırım süreçlerinin yürütülmesi, 

 6. fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

 7. hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?


Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz, Göztepe Aymed Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yarabakım Merkezi Ticaret Ltd. Şti. tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;


(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 


 1. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 


a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.


b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.


c) Hastalarımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla bilişim şirketine, sigorta şirketlerine ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


d) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


 1. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;  hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.


 1. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?


Göztepe Aymed Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yarabakım Merkezi Ticaret Ltd. Şti.  olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.


 1. Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?


KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Göztepe Aymed Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yarabakım Merkezi Ticaret Ltd. Şti. ’ye  ait “http://www.aymedhbo.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”  aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusu: Göztepe Aymed Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yarabakım Merkezi Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Şair Arşı Cd. Sayım Sk. No:4/2 Kadıköy / İstanbul

Mail: kvkk@aymedhbo.comCopyright © Codework Digital Agency 2016